Soner

Soner               Ant. kort pr. døgn            Pris
Hauge A            4 kort                                  400,-
Hauge B1          2 kort                                 400,-
Hauge B2          2 kort                                 400,-
Hauge C           2 kort                                  600,-
Hauge D Døgn/uke/sesong              300,-/600,-/1500,-

Alle kortene er personlige, og gjelder kun for en stang. Kortene er gyldige i 1. døgn, og gjelder fra 18:00 – 18:00 neste dag.

Ekstrakort
Kort gjeldende for grupper følger sonene. (Pris: 400,-/400,- og 600,- pr. kort)

Hauge D
Ungdom under 18 år fisker gratis.
Det er anledning til å kjøpe fiskekort online for denne sonen, men kan også kjøpes hos oss på vanlig måte.
Ingen begrensning for antall kort i denne sonen.
Husk desinfisering! Vi gjør dette for deg for 50,-.