Soner

Soner               Ant. kort pr. døgn            Pris
Hauge A            4 kort                                 425,-
Hauge B1          2 kort                                 425,-
Hauge B2          2 kort                                 425,-
Hauge C            2 kort                                 630,-
Hauge D                                                      325,-
Hauge D          Sesongkort                         1600,-

Alle kortene er personlige, og gjelder kun for en stang. Kortene er gyldige i 1. døgn, og gjelder fra 18:00 – 18:00 neste dag.

Ekstrakort
Kort gjeldende for grupper følger sonene. (Pris: 325,-/425,- og 630,- pr. kort)

Hauge D
Ungdom under 18 år fisker gratis.
Det er anledning til å kjøpe fiskekort online for denne sonen, men kan også kjøpes hos oss på vanlig måte.
Ingen begrensning for antall kort i denne sonen.
Husk desinfisering! Vi gjør dette for deg for 50,-.