Sone D

Denne sonen er veldig god på lav vannføring. Bør vades, men pass opp for sterk strøm.

Husk desinfisering! Vi gjør dette gratis for deg!