Sone C

Vår mest ettertraktede sonen. Fisker godt på de fleste vannføringer.

Husk desinfisering! Vi gjør dette gratis for deg!